PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Zakúpením povolenky a nasledným vstupom do areálu súhlasí každý návštevník s pravidlami.

 • Každý rybár je povinný sa pri vstupe do areálu zaregistrovať spolu s dokladom totožnosti,
  príp. s vernostnou kartou Carplandia a zakúpiť si povolenku.
 • Každý chytajúci je povinný mať zakúpenú samostatnú povolenku. Zakúpená povolenka oprávňuje na vstup do areálu 1 chytajúceho a 1 doprovodnú/nechytajúcu osobu.
 • Vstup do areálu a lov rýb pre deti do 15 rokov je povolený iba v sprievode zákonného zástupcu, resp. nim poverenej dospelej osoby počas celého pobytu.
 • Vjazd autom do areálu je povolený len so zakúpenou povolenkou (platí aj pre motocykle),
  návštevy vjazd autom do areálu povolený nemajú, auto nechávajú odparkované na parkovisku pri vstupe do areálu.
 • Vjazd autom/motocyklom na trávu je prísne zakázaný. Chytajúci je povinný nechať auto odparkované na ľavej strane betónovej cesty popri lovnom mieste. Vozidlo je možné nechať odparkované pri loviacom mieste (po ľavej strane cesty), ale počas pobytu na jazere je ich používanie zakázané, ak loviaci chce toto vozidlo používať počas doby pobytu, toto vozidlo musí byť odparkované na parkovisku v areáli jazera.
 • So základnou povolenkou je možný lov na 2 udice na osobu (na každej jeden nadväzec a jednoháčik). Vzdialenosť medzi rybármi je ustanovená na 10 metrov. Každý rybár je povinný chytať priamo pred sebou, resp. tak, aby neobmedzoval ďalších rybárov.
 • Každý rybár je povinný správať sa k rybe šetrne, PRI KAŽDOM ZDOLÁVANÍ MUSÍ POUŽÍVAŤ PODBERÁK, PODLOŽKU POD RYBU (vopred namočenú do vody), VYŤAHOVAČ HÁČIKOV, DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK určený na dezinfekciu rany po háčiku. Ulovené ryby je ZAKÁZANÉ SIEŤKOVAŤ, je potrebné ich bezodkladne vrátiť do vody. Ryby, ktoré už raz boli dané do sieťky je potrebné odkúpiť, v žiadnom prípade sa nesmú vrátiť späť do vody.
  Odkúpiť je možné len kaprov do 3kg (kapre nad 3kg a iné druhy rýb sú nepredajné).
 • Lov je povolený len na zdravotne nezávadné návnady a nástrahy. Prevádzkovateľ má právo kontroly návnad a násad.
 • Fotenie s rybami je možné len pri rýchlom a šetrnom zaobchádzaní, a to len na rukách rybára alebo na vopred namočených podložkách. Prosíme Vás, aby ste fotenie a následné vrátenie rýb do vody uskutočnili v čo najkratšom čase s maximálnou šetrnosťou k rybám. Je prísne zakázané pri fotení dvíhať rybu mimo kolísku/podložku alebo vysoko nad kolísku/podložku, aby pri vyšmyknutí z rúk pádom neutrpela ujmu.
 • Z dôvodu zlej manipulácie s rybami je prísne zakázané nadmerne užívanie alkoholických nápojov počas lovu, pri takom podozrení je prevádzkovateľ oprávnený vám zakázať v pokračovaní lovu, takisto môže byť váš lov úplne ukončený bez nároku na vrátenie peňazí, s následným vykázaním z areálu jazera.
 • PRÍSNY ZÁKAZ POKLADAŤ RYBY VOĽNE NA TRÁVU, ŠTRK, DREV.MÓLA a pod., A ŤAHAŤ RYBU PO ZEMI !!!
 • Ak rybár uloví vážne poranenú rybu je povinný ju ihneď nahlásiť a ukázať prevádzkovateľovi.
 • Pred odchodom z areálu je každý návštevník povinný odstrániť po sebe všetky odpadky, vrátane ohorkov z cigariet.
 • Každý návštevník vstupuje do areálu a jedná v ňom na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi počas jeho pobytu v areáli.
 • Pri každom odchode z areálu je zákazník povinný bez vyzvania pristaviť pootvárané auto
  ku kontrole. V prípade, ak zákazník odkupuje ulovenú rybu, je povinný ju bezprostredne po zastavení auta ku kontrole nahlásiť. Ak bude mať rybár u seba rybu, ktorá nebola vopred nahlásená a zaplatená, je povinný uhradiť 20-násobok kúpnej ceny ryby.
 • Do areálu je vstup so psom povolený len na krátkom vodítku s náhubkom, a po pre predošlej dohode s prevádzkovateľom.
 • V areáli platí zákaz kúpania, člnkovania, kladenia ohnísk mimo vyhradeného priestoru.
 • Na dravcovom/prívlačovom jazere je lov povolený iba na prívlač na gumenú nástrahu
  s jednoháčikom. Platí zákaz lovu na dvoj a trojháčiky, blyskáče, woblery, živú alebo mŕtvu rybku a montáže. Povinná výbava na prívlačový rybolov je: podložka, podberák, pean alebo kliešte na vyberanie háčiku. Lov na prívlačovom jazere je samostatne spoplatnený a je povolený osobám nad 15 rokov.


24 HODINOVÝ / NOČNÝ RYBOLOV: Je umožnený iba zaregistrovaným zákazníkom, na 1 povolenku je umožnený vstup pre 1 chytajúceho a maximálne 1 doprovodnú osobu. Povinnou výbavou je: veľký/kaprársky podberák, kolíska, antiseptický sprej a osvetlenie (čelovka). Bivakovanie je možné.

Pre ochranu prírody, majetku a predovšetkým rýb Vás dôrazne žiadame dodržiavať všetky vyššie uvedené pravidlá. V prípade porušenia pravidiel je prevádzkovateľ oprávnený vyhostiť návštevníka areálu a zakázať mu ďalší vstup.

Vzhľadom k tomu, že sa nachádzate v prírode, kde si príde veľa z Vás oddýchnuť, dovoľujeme si Vás požiadať o ohľaduplné správanie voči ostatným návštevníkom, takisto o dohliadnutie si na prinesené deti.

K akémukoľvek podozreniu zo spáchania prečinu, resp. trestného činu, t.j. krádeže rýb, príp. iného majetku/zariadenia, ničenia majetku/zariadenia a pod., bude privolaná polícia SR a danej osobe bude ďalší vstup do areálu zakázaný.

Ako jedno z mála súkromných jazier umožňujeme príjazd autom po betónovej ceste pár metrov od lovného miesta, preto Vás žiadame, aby ste dodržiavali zákaz vjazdu autom na trávnik a parkovali výlučne po ľavej strane cesty.

AREÁL JE MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM SO ZÁZNAMOM.