top of page

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE NÁVŠTEVNÍKOV AREÁLU


KAŽDÝ NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ SA S NÍM OBOZNÁMIŤ A DODRŽIAVAŤ HO 
 

PODMIENKY RYBOLOVU

- Rybár je povinný loviť na vyznačenom zjazde k vode a loviť tak, aby neobmedzoval ďalších rybárov.
- Na obidvoch jazerách platí z dôvodu ochrany rýb platí používania šokových šnúr a šnúr v navijáku. Povolené je používanie   nadväzcovej šnúry. Pri love na prívlač je spletaná šnúra tolerovaná. 

- Povinná výbava: podložka/vanička (možnosť zapožičať), podberák, antiseptický sprej. 
- Na obidvoch jazerách je zakázané používanie akéhokoľvek člnu, okrem zavážacej loďky. 

- Rybár je povinný sa správať k rybe šetrne, pri každom zdolávaní musí použiť podberák, vopred namočenú podložku pod rybu, vyťahovač háčikov a dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu rany po háčiku.
- Ulovené ryby je zakázané sieťkovať, je potrebné ich bezodkladne vrátiť späť do vody. Ryby, ktoré už raz boli dané do sieťky je zákazník povinný odkúpiť, v žiadnom prípade sa nesmú vrátiť späť do vody! Odkúpiť je možné len kapre do 3kg (kapre nad 3kg a iné druhy rýb sú nepredajné).

- PRÍSNY ZÁKAZ POKLADAŤ RYBY VOĽNE = MIMO VOPRED NAMOČENEJ PODLOŽKY A ŤAHAŤ JU PO ZEMI.

- Lov je povolený len na zdravotne nezávadné návnady a nástrahy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek skontrolovať rybára pri love a skontrolovať používané návnady/nástrahy.

- Fotenie s rybami je možné len pri rýchlom a maximálne šetrnom zaobchádzaní, a to len na rukách rybára nad podložkou. Prosíme Vás, aby ste fotenie a následné vrátenie rýb do vody uskutočnili v čo najkratšom čase s maximálnou šetrnosťou. Je prísne zakázané pri fotení zdvíhať rybu mimo podložku , aby pri prípadnom vyšmyknutí z rúk neutrpela ujmu, taktiež je zakázané fotiť sa s rybou v stoji. V prípade, ak rybár poškodí, príp. usmrtí rybu (vzťahuje sa aj na spadnutie ryby) je povinný si ju odkúpiť.

-Z  dôvodu zlej manipulácie s rybami je prísne zakázané nadmerné užívanie alkoholu a omamných látok. Pri takomto podozrení je prevádzkovateľ oprávnený lov okamžite ukončiť a osobu vykázať z areálu.

- Ak rybár uloví vážne poranenú rybu je povinný ju ihneď nahlásiť a ukázať prevádzkovateľovi.

- Z dôvodu ochrany rýb je rybolov pre deti do 18 rokov povolený iba v sprievode dospelej loviacej osoby so zakúpenou povolenkou, ktorá s ním bude počas celého pobytu v areáli. Prívlač je možná pre osoby staršie ako 15 rokov.
 

OSTATNÉ PODMIENKY

- V záujme ochrany rýb sú na rybolov púšťané iba rybársky spôsobilé osoby s potrebným rybárskym vybavením, ktoré má prevádzkovateľ právo vopred skontrolovať.

- Vjazd vozidlom na trávu medzi cestou a jazerom je prísne zakázaný.

- Každý návštevník je povinný sa pri vstupe do areálu preukázať dokladom totožnosti, príp. s vernostnou kartou

- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať vstup do svojho areálu akýmkoľvek osobám a to aj bez udania dôvodu.

- Vstup so psom a iným zvieraťom je zakázaný.

- PRED ODCHODOM Z AREÁLU JE KAŽDÝ RYBÁR POVINNÝ PO SEBE POZBIERAŤ VŠETKY ODPADKY, VRÁTANE OHORKOV Z CIGARIET !!!

- Každý návštevník vstupuje do areálu a jedná v ňom na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody a ujmy, ktoré vzniknú návštevníkovi počas jeho pobytu v areáli.

- Pri každom odchode z areálu je zákazník povinný bez vyzvania pristaviť auto ku kontrole. V prípade, ak zákazník odkupuje ulovenú rybu, je povinný ju bezprostredne po zastavení auta ku kontrole nahlásiť. Ak bude mať u seba rybu, kt. nebola nahlásená a zaplatená, bude to považované za krádež a bude privolaná polícia SR. 

- V areáli platí zákaz kúpania, člnkovania, kladenia ohnísk a akéhokoľvek rušivého správania. Grilovanie je možné len v grile na nožičkách, aby sa nezničila tráva pod grilom. 

- Chytajúci je povinný nechať vozidlo zaparkované na ľavej strane betónovej cesty popri lovnom mieste. 
- Z dôvodu zachovania bezpečnosti, komfortu a kľudu rybárov sú návštevy v areáli zakázané, doprovodná osoba musí prísť s rybárom hneď pri jeho vstupe, dodatočne nebude vpustená.

 

NOČNÝ RYBOLOV


- povinná výbava: osvetlenie lovného miesta, podložka/vanička, podberák, antiseptický sprej
-od 19:00 do 07:00 je v areáli nočný kľud, počas ktorého nie je možné areál opustiť (okrem "emergency" prípadov). NÁSTUP NA 24 HOD. RYBOLOV JE BUĎ HNEĎ RÁNO - 7:00 ALEBO TESNE PRED ZATVORENÍM AREÁLU - 18:30 - 19:00.

 

OZNAM PRE OBČANOV UKRAJINSKEJ, SRBSKEJ,
BULHARSKEJ A RUMUNSKEJ NÁRODNOSTI: 

Vzhľadom na problematické správanie a zvýšené množstvo sťažností na občanov vyššie uvedených národnosti - nedodržiavanie podmienok areálu, nadmernú konzumáciu alkoholu počas pobytu v areáli, obťažovanie iných návštevníkov, krádeže rýb, ničenie rýb, podsekávanie rýb a lov na niekoľko trojháčikov naraz, zanechávanie neporiadku / vypálenej trávy, nesprávne zaobchádzanie s rybami (ktoré má za následok ich úhyn) a zjednodušene povedané odlišnú rybársku etiku oznamujeme, že vyššie uvedených národnosti DO AREÁLU NEVPÚŠŤAME!!! Toto neplatí pre občanov vyššie uvedených národností, ktorí sú DLHOROČNÝMI zákazníkmi nášho areálu a zjednodušene povedané "oni vedia, ktorí to sú". 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page