AUGUST 2022 - VYBUDOVANIE VIP MIESTA
NA JESETEROVOM JAZERE


MÁJ 2022 - Zavedenie SEPARÁCIE ODPADU

Pre zvýšenie ochrany životného prostredia sme zaviedli separáciu odpadu. Zberné nádoby na separovaný aj ostatný odpad nájdete pri vstupe do areálu. Prosíme Vás, aby ste odpad triedili podľa nápisov na nádobách.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť všetkých fajčiarov na povinnosť pozbierať po sebe všetky ohorky z cigariet!!!
Ďakujeme 18.03.2022
Jarná revitalizácia a úprava brehov
 Nedeľa 14.11.2021 - jesenné dorybnenie

jazero 1 - dorybnenie kaprom K3
jazero 2 - dorybnenie mixom kapra 6 až 9kg


SPRCHA A WC v areáli

Pre zvýšenie komfortu počas Vášho pobytu v areáli sme vybudovali sprchu s teplou vodou a splachovacie WC. Sprcha je v prevádzke denne 7:00-19:00, poplatok za jej použitie je 2Eur. WC je k dispozícií nepretržite a bez poplatku.


24/04/2020 Zarybňovanie jesetermi - JAZERO 2Jesenné čistenie 15.10.2018

V rámci posezónnych prác v areáli sme povolali profesionálnych potápačov z firmy Lignárius, ktorí zabezpečili čistenie jazera a povyberali niekoľko konárov s množstvom krmitiek a nadväzcov.
To sa bude ďalej chytať bez zavaďovania 👍😂 Páni, ďakujeme Vám!!