OPATRENIE POČAS PANDÉMIE COVID-19 platné až do odvolania

- ZÁKAZ NÁVŠTEV : s každým chytajúcim je pustená max. 1 doprovodná osoba, ktorá s ním príde hneď
pri vstupe, dodatočne nebude nikto vpustený
- ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA A VYTVÁRANIA SKUPINIEK v celom areáli
- POVINNOSŤ LOVIŤ VÝLUČNE VO VYTÝČENOM LOVNOM MIESTE, čím je zabezpečená dostatočná bezpečná vzdialenosť medzi rybármi
- ZÁKAZ VSTUPU DO BUFETU/OBCHODU : predaj povoleniek ako i bufetového tovaru prebieha cez výdajné okno 
so zabezpečenou plexisklovou bariérou

Každý návštevník areálu sa zaväzuje dodržiavať vyššie uvedené nariadenia, ako i aktuálne pandemické nariadenia príslušných úradov. 


SPRCHA A WC v areáli

Pre zvýšenie komfortu počas Vášho pobytu v areáli sme vybudovali sprchu s teplou vodou a splachovacie WC. Sprcha je v prevádzke denne 7:00-19:00, poplatok za jej použitie je 2Eur. WC je k dispozícií nepretržite
a bez poplatku.24/04/2020 Zarybňovanie jesetermi Jesenné čistenie 15.10.2018

V rámci posezónnych prác v areáli sme povolali profesionálnych potápačov z firmy Lignárius, ktorí zabezpečili čistenie jazera a povyberali niekoľko konárov s množstvom krmitiek a nadväzcov.
To sa bude ďalej chytať bez zavaďovania 👍😂 Páni, ďakujeme Vám!!