CENNÍK

Každý chytajúci je povinný mať zakúpenú samostatnú povolenku. Povolenka je neprenosná.
Povolenka oprávňuje na vstup 1 rybára s max. 1 doprovodnou osobou.


JAZERO 1

denná povolenka pre 1 osobu 2 prúty 

12€

denná povolenka pre 1 osobu 3 prúty

  15€

povolenka pre dieťa do 15 rokov 
predajná len spolu s povolenkou pre dospelú loviacu osobu

6€

24-hodinová povolenka = "nočný" rybolov
pre 1 osobu na 2 prúty - potrebná potvrdená rezervácia

20€

permanentka = 5 + 1 vstup grátis

platí na 6 denných povoleniek pre 1 osobu na 2 prúty

60€

EKOchata (maximálna kapacita 4 osoby)

k chatke sú povinné minimálne dve 24-hod. povolenky

39€

zapožičanie vaničky pod rybu


2€

JAZERO 2 

denná povolenka pre 1 osobu 2 prúty 
lov možný od 15 rokov

15€

CHATA 1 (maximálna kapacita 2 + 1 osoby)

(cena za chatku/noc) 

45€

CHATA 2 (maximálna kapacita 3 + 1 osoby)

(cena za chatku/noc) 

49€

zapožičanie vaničky pod rybu


2€

Každá chytajúca osoba musí mať zakúpenú vlastnú povolenku. Na rybolov púšťame iba rybársky spôsobilé osoby. 
Vstup so psom nie je povolený.